Predaj s.r.o.

V živote každého z nás možno raz nastane situácia, kedy by to chcelo splniť si sem. Niektorí snívajú o veľkom dome, tak začnú stavať. Niektorí chcú cestovať, preto všetko nechajú tak a idú do sveta. Niekto chce podnikať, no nachádza sa v podnikateľskom prostredí, kde sa nie vždy všetko dá spraviť hneď a nie vždy všetko skončí dobre.

Predaj spoločnosti s ručením obmedzením má na Slovensku síce zatiaľ krátku životnosť, no napriek tomu sa služba začína stále častejšie presadzovať, propagovať a dostávať sa do povedomia podnikateľov či začiatočníkov v podnikaní. Ak sa niekto rozhodne kúpiť staršiu sro, nasleduje síce proces, ktorý je však oproti klasickému vybavovaniu založenia spoločnosti o niečo kratší.

Ako prvé je potrebné nájsť si správnu firmu, ktorá takýto predaj sro sprostredkováva, pretože tak je to najistejšie aj z hľadiska peňazí či vybavovania byrokracie.

Potom je možné vybrať si, čo chcete kúpiť. Samozrejme, že firmu. Ale nie je jedno akú. Z výberu je možné kúpiť si takzvanú ready made spoločnosť, čo je spoločnosť založená a určená na ďalší predaj. Potom sú to staršie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré už niekto proste nechce a rozhodol sa, že ju predá.

Nie, nebudete kupovať hocakú firmu, ktorú niekto len tak „Venoval“ na predaj. Tieto spoločnosti majú ošetrené všetko tak, aby predaj sro bol korektný a vy ste nekúpili zadĺženú firmu s exekútormi klopkajúcimi na dvere. Iste, toto sa vám stať môže, ale iba pri pofídérnom predaji sro z druhej ruky, nie cez renomovanú spoločnosť, ktorá sa predajom sro zaoberá.

Behom niekoľkých hodín sa môžete stať majiteľom sro, takže okamžite môžete začať podnikať. Obchodná transakcia pri tom nemusí trvať dlho, čo je však plus je fakt, že celý predaj nemusí trvať niekoľko mesiacov.

Aj sa rozhodnete pre predaj sro, je jasné, že firma musí byť odovzdaná tip top. To znamená, že ak ju chcete niekomu ponúknuť, napríklad firme, zaoberajúcej sa takýmto predajom, musí mať splnené najmä učtovníctvo a to musí byť v maximálnej forme. Teda uzavreté, bez nevybavených pohľadávok, musíte mať všetky dlhy zaplatené, nič nemôže nevychádzať. Neprípustné sú právne chyby, nedokončené zákazky či iné záväzky. Dôležité sú aj splnené daňové povinnosti.

Otázka tiež je, či je pri kúpe sro možné zmeniť meno. Je to možné, hoci ak sa niekto rozhodne predať sro, spravidla to je firma s históriou a niekedy jej meno pomôže. Ale dobré firmy na predaj sro vedia, že takéto úkony sa dajú robiť a nie sú problém.

Dôležité ale je, aby ste si na takýto vážny krok vždy zobrali dostatok času a vybrali si spoločnosť, ktorá s predajom a teda aj kúpou sro má svoje skúsenosti a dokáže vám ochotne pomôcť pri každom probléme.