Pravidlá publikovania

1. Na tejto stránke môže byť Vami publikovaný článok iba raz, teda viac krát publikovaný ten istý text bude považovaný za spam a bude vymazaný

2. Obsahom publikovaných článkov nemôže byť nahota, vulgarizmy ani iné mládeži nedostupné témy.

3. Vami publikovaný článok nesmie obsahovať žiadne diskriminačné vyjadrenia na rasu, náboženstvo atď.

4. Na stránke môžete publikovať jeden text denne, pričom musíte dodržať pravidlo 1.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje.