Nádrž na LPG na vykurovanie domácnosti

Stavba domu alebo kúpa bytu si vyžaduje, aby budúci majitelia urobili mnoho dôležitých rozhodnutí do budúcnosti. Jedným z nich je výber vykurovacích zariadení a zariadení, ktoré zabezpečia stály prístup k teplej vode. LPG je univerzálny a môže poháňať všetky plynové spotrebiče v dome, napríklad kotol ústredného kúrenia.

Systém LPG môže byť zásobovaný z externej LPG nádrže umiestnenej na povrchu zeme alebo zapustenej do zeme a pravidelne plnenej cisternou.

Vykurovanie z nádrže na kvapalný plyn má mnoho výhod. Inštalácia takejto nádrže je rýchla a jednoduchá. Nádrž na LPG nevyžaduje samostatnú miestnosť na skladovanie paliva a vykurovací systém na LPG je bezúdržbový. Inštalácia nádrže je úplne bezpečná. LPG nádrž môže byť inštalovaná nad zemou alebo úplne zakopaná.

Rôzne typy nádrží

Výber nádrže sa okrem iného odvíja od plochy pozemku a hladiny podzemnej vody. LPG nádrže sú k dispozícii v dvoch variantoch a rozhodnutie sa musí urobiť v závislosti od miesta inštalácie. Prvým variantom sú nadzemné nádrže na LPG. Ich inštalácia je rýchla a odporúča sa pri vysokých hladinách podzemnej vody. Podzemné nádrže sa odporúčajú na menších pozemkoch a v užšej zástavbe. Keďže sú neviditeľné, nenarúšajú architektúru oblasti.

Pri výbere zásobníka na kvapalný plyn sa zohľadňuje potreba plynu vyjadrená v kg/h, ktorá vyplýva z výkonu plynových zariadení. Referenčným bodom je tu odparovacia kapacita nádrže. To závisí od veľkosti nádrže, jej obsahu a teploty okolia. Dôležitá je aj možnosť umiestnenia konkrétnej veľkosti nádrže vyplývajúca z dodržania požiadaviek na vzdialenosť pre danú veľkosť pozemku a podmienky zástavby. Dôležitá je aj frekvencia tankovania – v závislosti od spotreby plynu.

Kúpa alebo nájom

LPG nádrž si nemusíte kupovať sami. Môžete si ho prenajať od dodávateľa plynu. Prenájom nádrže je dobrým riešením v prípade, že očakávate pripojenie na plynovú sieť v priebehu niekoľkých rokov. Príklady kapacít nádrží: 2700 l (vhodné pre plynové spotrebiče s vykurovacím výkonom do 50 kW), 4850 l, 6400 l.

Spoločnosti špecializujúce sa na inštalácie nádrží na kvapalné plyny poskytujú komplexné služby v tejto oblasti, vrátane objektov na individuálnu rekreáciu, rodinných a viacrodinných obytných budov, poľnohospodárskych objektov, priemyselných objektov.