Kritériá pre výber budúceho zamestnávateľa

Aktuálna situácia na slovenskom pracovnom trhu je pomerne priaznivá pre uchádzačov o zamestnanie. Pracovných ponúk je relatívne dosť, záujemcov o ne relatívne málo. Vďaka tomu si viacerí z nás môžu vyberať. V tejto súvislosti sa však natíska otázka, aké kritéria pritom treba brať do úvahy?

 

Kritérium č. 1 – profesia

Pochopiteľne, výber každého z nás závisí predovšetkým od našej profesie. Niekto má pri takejto voľbe takmer neobmedzený počet možností, niekto naopak veľmi málo. Účtovníka či účtovník sa môžu zamestnať takmer kdekoľvek, potrebuje ich každá firma či organizácia. Naproti tomu špecialista na návrh interiéru si nájde uplatnenie asi len v štúdiu bytových architektov alebo v obdobne zameranej menšej firme.

 

Kritérium č. 2 – plat a benefity

Aj keď my sme ho do nášho zoznamu zaradili na druhé miesto, pre mnohých je toto kritérium na prvom mieste. Okrem platu sú však dôležité aj ďalšie benefity a bonusy. Nemáme však na mysli adekvátne pracovné náradie či zabezpečenie bezpečnosti práce, to by mala byť samozrejmosť. Hovoríme napríklad o dovolenke navyše, bezplatných jazykových kurzoch, poukazoch do fitness centier, divadiel a podobne.

 

Kritérium č. 3 – predmet činnosti

Samozrejme, asi ťažko úplne abstrahovať od toho, čím sa daná firma alebo organizácia zaoberá. Väčšinou to má totiž priamy súvis s našou profesiou, ako sme to už naznačili pri kritériu číslo 1. Niekoho láka sektor služieb a povedzme práca v cestovnom ruchu. Iný dá prednosť výrobným firmám zameraným napríklad na kuchyne na mieru či diamantové kotúče. No a ďalším môže vyhovovať práca v poľnohospodárstve.

 

Kritérium č. 4 – miesto pôsobenia

Aj toto kritérium berú mnohí do úvahy. Flexibilní ľudia nemajú problém kvôli práci zmeniť svoje trvalé bydlisko. Práca je pre nich priorita, pre ktorú sa neváhajú ani presťahovať alebo za ňou dochádzať. Je však aj veľa takých, ktorí si to nemôžu dovoliť napríklad z rodinných dôvodov a preferujú prácu vo svojom bydlisku.

 

Kritérium číslo 5 – veľkosť firmy

Možno si poviete, že toto nie je podstatné kritérium, ale nájdu sa aj takí, ktorí by vám protirečili. Nie každý má rád prácu vo veľkých firmách a organizáciách a radšej uprednostní menej formálne malé firmy. U iných je tomu presne naopak.

 

Kritérium číslo 6 – dosah pôsobenia

Takmer to isté platí o dosahu pôsobenia zamestnávateľa. Niekto vyslovene  vyhľadáva medzinárodné prostredie nadnárodných spoločností, iný zasa firmy  s lokálnou pôsobnosťou.

 

Kritérium číslo 7 – spoločenská zodpovednosť

Na význame stúpa aj kritérium spoločenskej zodpovednosti. Pre koho je dôležité, uplatní sa predovšetkým v neziskových organizáciách. Naopak, pracovať pre spoločnosti, ktoré nerešpektujú ľudské práva alebo vedome poškodzujú životné prostredie, sa stáva neprijateľným.