Rodinné stretnutia

rodina

Poznáte to. Rodina by mala držať spolu, mala by sa navštevovať a mala by spolu často tráviť čas. Možno práve preto, že by to tak MALO byť, teda je to nejaká naša povinnosť, sú rodinné stretnutia často taká pruda. Tá najužšia rodina nejakým spôsobom väčšinou funguje dobre, hlavne kým sú deti ešte malé. Mamka, ocko, dve – tri deti. Mamka s ockom, ak majú šťastie, si rozumejú, a majú možnosť rozumieť si po celý život, vybrali si predsa seba navzájom. S deťmi to už nie je tak jednoduché. Samozrejme vzťah dieťa – rodič je jedinečný, nebudeme si však klamať, veľakrát nie je ideálny. Deti proste bývajú iní, ako ich rodičia a keď medzi nimi nepanuje vzájomná tolerancia a rešpekt, môže to byť teda veľký boj.  Kým sú deti malé, dá sa to ešte zvládať, keď však odrastú, odídu z domu a vzájomný rešpekt a úctu si k sebe nevytvoria, býva to ťažké celý život.

Ďalšou problematikou sú súrodenecké vzťahy. Môžu byť krásne a podporujúce, zároveň si môžu byť navzájom najväčšími súpermi pod slnkom. Znova, kým sú deti malé, tak aj keď sa nemajú extra v láske, musia spolu fungovať, pretože sú v jednej rodine, keď sa však odsťahujú z domu a vzťah sa medzitým nezlepšil, ťažko si už k sebe hľadajú cestu.

Samozrejme aj keď vzťahy nie sú nijak katastrofálne, sú všetky rodinné stretnutie proste kapitolou samou o sebe. Hlavne keď už všetky deti z rodiny majú svojich partnerov a svoje deti. Často krát sú súrodenci rozdielni, preto sú rozdielne aj celé ich nové rodiny a už len zhoda predstavy trávenia voľného času je náročná. Zároveň je dosť možné, že majú rozdielne hodnoty, názory na svet, vyznávajú iné náboženstvá alebo proste len fandia inému futbalovému tímu ;-). Takže ani rozhovory nebývajú najjednoduchšie. Viete s predstaviť rozhovor niekoho koho práca je vývoj software s niekým koho živí nábytok na mieru? Skrátka rodinu si nevyberáme. Kamarátov si môžeme vybrať podľa toho, akí sme my sami, takých s ktorými si rozumieme a máme rovnaké záľuby a názory. V rodine je to inak a najčastejšie sú všetci úplne iní a jediné, čo nám pomôže je vzájomný rešpekt, tolerancia a bezpodmienečná láska, veď odhliadnuc od všetkého povrchného, je to predsa rodina a tá je len jedna.