Pečiatky od firmy Alamex

Pečiatky sa na našom trhu nachádzajú vo veľkom množstve a variáciách. Každá firma, ktorá dopytuje peciatky za svojím podnikateľským úmyslom by si však mala najskôr prezrieť aké sú možnosti na trhu.

Pečiatky slúžia ako prezentácia firmy na úradných dokumentoch a listinách, takže by mali mať svoju vážnosť a spĺňať všetky oficiálne náležitosti.

To však neznamená, že by sa na pečiatke malo nachádzať obchodné meno spoločnosti, IČO, DIČ a to je všetko. Ak chce firma prezentovať svoje podnikanie v čo najlepšom svetle, mala by aj do tejto formy prezentácie vniesť trošku kreativity.

Okrem nevyhnutných informácií o firme v troch riadkoch, by na pečiatke mohlo byť umiestnené aj logo firmy, či spoločnosti. Pečiatka je tak oživenejšia, no nestratí svoju vážnosť. Taktiež firma už komunikuje svoje logo, čo je pre zákazníka veľmi dôležité a práve pečiatka je na to vhodná forma.

Pečiatky sú však dostupné v rôznych tvaroch. Ak ju chcete využívať na formálne dokumenty máte dostupný len hranatý tvar pečiatok. Prečo je tomu tak? Pečiatky, ktoré majú kruhový tvar sú zväčša používané vo vláde a na úradoch a práve tento tvar slúži ako spoznávacie znamenie. Taktiež aj ich farba, ktorá je zväčša červená.

Aký máte teda výber, čo sa týka farieb pečiatky? Červená sa neodporúča, no ostatné sú všetky na výber. Nie je však úplne vhodné dávať si pečiatku do bledej farby, nakoľko nebude viditeľná. A keďže pečiatka sa používa na úradné dokumenty, jej odtlačok by mal vydržať čo najdlhšie je možné. Takže sa odporúčajú tmavé farby. Či už pôjde o odtiene čiernej, hnedej, zelenej, či modrej pečiatky. Je to na vás a vašich preferenciách.

Väčšina predajní si však za neštandardné požiadavky vypýta extra poplatok, takže počítajte s tým, že ak si vyberiete úplne nezvyčajnú pečiatku, za jej neštandardnosť si budete musieť aj zaplatiť. No v tom prípade potom platí pravidlo, že nie je pečiatka, ako pečiatka.

Stavebné povolenie

Stavebnému povoleniu by mala predchádzať návšteva stavebného úradu, ktorý rieši stavebne povolenie. Aj po prečítaní týchto informácií by ste sa určite radšej mali poradiť s vedúcim stavebného úradu. Je to všetko stanovené zákonom, ktorý sa neodlišuje, ale práve detaily sú dôležité a v mnohých prípadoch rozhodujúce. Niekde sa píše formulár a v ďalšom meste sa môže písať vlastná žiadosť, preto si to všetko treba overiť na úrade pre vaše dané mesto, pretože stačí malý krôčik a už niečo nemusí sedieť s architektúrou mesta a budete to musieť prerábať. Čo sa týka príloh k stavebnému povoleniu, prikladajú sa k formuláru, ktorý dostanete priamo od stavebného úradu. Bude ich obrovské množstvo a všetky treba odovzdávať na úradoch, kde majú na vyjadrenie 30 dní, takže je najlepšie to poodovzdávať v približne rovnakom čase, aby sa čakacia doba príliš nepredlžovala. Treba si pripraviť pevné nervy a veľa voľna na vybavovanie po úradoch. Čo vám bude treba vybaviť je: list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, projektová dokumentácia, vyňatie z pôdohospodárskeho fondu, stavebný dozor, územné rozhodnutie o umiestnení stavby, súhlas obce s malým zdrojom znečistenia. Ďalej budete musieť vybaviť prípojky, ktoré by mali byť prílohou k stavebnému povoleniu, ale ich vybavenie je dosť náročné, preto si najprv pripravte nákres sietí, prípadne vlastnú mapu. Podľa nákresu sietí projektant navrhne vaše pripojenie na ostatné siete. Treba vyjadrenie ako súhlasné stanovisko k vybudovaniu prípojky. V opačnom prípade sa projekt neschváli a bude sa musieť prerábať podľa ich podmienok a predĺži to celý proces. Ďalší krok je podanie stavebného povolenia, ktoré treba podať čo najskôr a po podaní sa žiadosť rozposiela všetkým účastníkom. Majú spravidla 7 dní na vyjadrenie. Kto sa stáva účastníkom rozhoduje úrad ale inak by to mali byť susedia, projektant, stavebný dozor a každý koho stavba môže nejakým spôsobom ovplyvniť. Na záver dôjde účastníkom rozhodnutie a každý má 15 dní na odvolanie. Ak sa nikto neodvolá, behom pár dní sa dostaví rozhodnutie o povolení stavby.

TV programy a ich využitie

Televízne programy sú hlavnou náplňou televízie ako takej. Všetko je to spleť vysielania na rôzne témy, rôzne štýly a rôzne druhy televíznych programov, každý na iný spôsob. Televízne programy môžme rozdeliť napríklad na relácie, seriály, dokumenty, filmy. Programy sa vysielajú podľa vysielacieho času, ktorý závisí od toho, pre akú vekovú skupinu je daný TV PROGRAM určený.

Ide o to, aby sa vyťažilo z pozeranosti čo najviac. Hlavný vysielací čas sa začína o 19:00 a je najviac platený, najviac sledovaný a reklamy v ňom sú tiež najviac ziskové ale aj najdrahšie. Dôvod je jednoduchý, ľudia sú poväčšine doma sú zvyknutí už na akúsi dennu rutinu, kde si zapnú hlavné správy a neodbiehajú ani počas reklám, čo sa dá v prospech nich veľmi dobre využiť.

Robia sa neustále verejné ankety medzi divákmi, čo sa im páči a čo naopak nie, čo by na televíznom vysielaní vylepšili alebo čo by ešte privítali. Od diváka závisí všetká sledovanosť, čo sa rovná aj ziskom, takže je vo vlastnom záujem televízie, aby si riešila tieto prieskumy a dbala na potreby diváka.

Konkurencia bola a vždy bude, hlavne čo sa týka zahraničných televíznych kanálov, zahraničných programov, ktoré má vo svojom balíčku služieb už takmer každý domácnosť a programy v nej sa vysielajú v našom rodnom jazyky, take jazyková bariéra nerobí problém. Jeden z dôvodov stagnácie našej televízie je aj neustály rast televíznych programov, čo však nič nemení na ich kvalite a hodnote.

Do budúcna nie je záruka sledovanosti presvedčiť ľudí, aby sa uspokojili s niečím podpriemerným. Hlavne kvôli tomu, že televízia má obrovský vplyv na každého a stagnácia obsahu nebude viesť ani k pokrokom v reálnom živote. Televízia by sa mala viac zamerať na hodnotu, ktorú divák získa z pozeraného televízneho programu a nie zo súťaživosti, kto bude mať viac programov, ktoré sa nakoniec aj tak dlho neudržia.

Ďalšie články: infracomfort